Hur gör vi på leveco städ skillnad för miljön och varför gör du skillnad genom att anlita oss?

vi städar på rätt sätt utan

gifter

Ett hem är inte rent bara för att det doftar gott. Utan ett rent hem är ett hem med frisk luft, fritt från smuts och skadliga gifter. Kemiska produkter som vanligtvis används vid städning har en negativ påverkan på både människors hälsa och naturen. Vi på LevEco Städ i Örebro skapar istället ett rent hem genom god kunskap om städmetoder och smuts där vi arbetar uteslutande med produkter som är svenska, ekologiska och 100% miljövänliga.

NOGGRANT utvalda samarbetspartners

LevEco Städ i Örebro bygger hela organisationen på ett övergripande miljötänk där alla inköp, rutiner, samarbetspartners och aktiviteter tas i beaktning för att göra goda och hållbara val. Vi väljer därför i största möjliga mån hållbara samarbetspartners vilket bidrar till att marknaden för dessa företag gynnas.Vi cyklar till våra kunder


Vi på Leveco Städ har valt att ha vårt kontor i centrala Örebro för att enkelt kunna nå våra kunder på cykel när det är möjligt. Det gynnar inte bara luften i stan och utsläppen utan även våra medarbetares hälsa!