Om oss

Snälla mot miljön

Bra arbetsvillkor

Nöjda kunder

Vilja till förbättring

Robin Folkesson


019-7652713


Simon Folkesson

-

019-7652771

Våra medarbetare

Våra medarbetare är det viktigaste vi har och vår främsta resurs. Därför är de viktigt för oss att våra medarbetare har bra arbetsvillkor och trivs med sitt arbete. För att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare följer vi kollektivavtal och erbjuder friskvårdbidrag.

Tillsammans med våra medarbetare har vi viljan till förbättring och arbetar med ständigt för att bli bättre.

Vi kollar våra anställda på mot brottsregistret. Våra anställda har sekretess och är införstådda i vad det innebär.

GDPR – BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

GDPR ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (25 maj 2018) och reglerar hur personuppgifter får hanteras. I och med att GDPR förstärks utökas kraven rörande hantering av personuppgifter.

Vad är syftet med GDPR?

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. GDPR gäller alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter då den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter som vi på LevEco AB hanterar är:

För- och efternamn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vad har vi uppgifterna till?

Vi hanterar dessa uppgifter i vårt datasystem för att kunna nå dig som kund, vid förfrågan om offert, fakturering via Fortnox samt vid ansökan om RUT-avdraget på Skatteverket.

Hur hanterar vi uppgifterna?

LevEco AB är anvariga över de personuppgifter som finns i vårt datasystem och vi hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Detta innebär att vi ser till att ha ett tydligt syfte och en rättslig grund samt skyddar dina uppgifter i vår databas. Vi säljer inte eller för inte vidare dessa uppgifter. Endast ett begränsat antal anställda har tillgång till dessa uppgifter. Du har som kund rätt att ta del av information om uppgifter vi sparar på dig samt att du kan begära rättelse eller radering av dina uppgifter.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor eller vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss. (kontakt@leveco.se )

Vill du veta mer om GDPR?

Mer information om GDPR hittar du på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/